Meters

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
   бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А
   София
   1797
   Bhutan
   Telephone: +359 882631490
   E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.bg
   Fax: +359 29861707
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване


   2. Main CPV code:
    38550000, 38430000, 38340000, 38600000, 39180000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“ в четири обособени позиции.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“


   2. Additional CPV code(s):
    38430000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    София.


   4. Description of the procurement:

    Целта на обществената поръчка е да се обезпечат нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“ от измервателно и контролно оборудване.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
   9. Title:

    „Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Надзор на пазара“


   10. Additional CPV code(s):
    38340000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    София.


   12. Description of the procurement:

    „Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Надзор на пазара“.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:
   17. Title:

    „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“


   18. Additional CPV code(s):
    38600000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    София.


   20. Description of the procurement:

    „Доставка на контролни уреди и спомагателно оборудване за нуждите главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и главна дирекция „Надзор на пазара“.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
   24. Additional information:
   25. Title:

    „Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“


   26. Additional CPV code(s):
    39180000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    София.


   28. Description of the procurement:

    „Доставка на лабораторно обзавеждане за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
   32. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2018/S 008-013139
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“


  Lot No: 2
  Title:

  „Доставка на измервателно оборудване за нуждите на главна дирекция „Метрологичен надзор“


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Срокът за подаване на жалба е в съответствие с чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2018-02-02

Еще тендеры из страны Бутан за этот срок

Meters Источник: TED