Printing services

13 jan

Номер: 5513760

Страна: Бутан

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


13-01-2018

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
   ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
   София
   1113
   Bhutan
   Telephone: +359 887520216
   E-mail: d_raditchkov@aph.bas.bg
   Fax: +359 8704054
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: издателска дейност
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Експониране на пластини с офсетов печат.


   2. Main CPV code:
    79810000, 79810000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Експониране и пластини за офсетов печат за нуждите на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: Прогнозите (предвидените) количества, обхващащи четиригодишния период на действие на рамковото споразумение, са за работа с пластини със следните размери: за експониране на пластини във формат 400 х 510/0.15 мм общо 40 000 (четиридесет хиляди) броя пластини и за експониране на пластини във формат 605 х 730/0.3 мм общо 40 000 (четиридесет хиляди) пластини. Посочените прогнозни количества са индикативни. Конкретните количества ще бъдат определени съгласно необходимостта на възложителя и ще бъдат посочени в поканите и договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение по реда на чл. 93б, ал. 2 от ЗОП.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 107 450.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79810000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.


   4. Description of the procurement:

    Експониране и пластини за офсетов печат за нуждите на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: Прогнозите (предвидените) количества, обхващащи четиригодишния период на действие на рамковото споразумение, са за работа с пластини със следните размери: за експониране на пластини във формат 400 х 510/0.15 мм общо 40 000 (четиридесет хиляди) броя пластини и за експониране на пластини във формат 605 х 730/0.3 мм общо 40 000 (четиридесет хиляди) пластини. Посочените прогнозни количества са индикативни. Конкретните количества ще бъдат определени съгласно необходимостта на възложителя и ще бъдат посочени в поканите и договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение по реда на чл. 93б, ал. 2 от ЗОП.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2015/S 192-347903
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 2
   Title:

   Експониране на пластини за офсетов печат.


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-04
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Булгед“ ООД
    130714137
    ул. „Кузман Шапкарев“ № 4
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 9445321
    E-mail: bulged@bulged.net
    Fax: +359 9790441
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 107 450.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 107 450.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 9884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 9807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно чл. 196 и следващите от Закона за обществените поръчки.  3. Date of dispatch of this notice
   2018-01-11